Basit ve okunaklı regex kontrolleri yazmak için geliştirilmiş güzel bir kütüphane VerbalExpressions.

Kütüphane her dil için yazılmış.

Js için olan örnek aşağıdaki gibi.

// Create an example of how to test for correctly formed URLs
var tester = VerEx()
  .startOfLine()
  .then('http')
  .maybe('s')
  .then('://')
  .maybe('www.')
  .anythingBut(' ')
  .endOfLine();

// Create an example URL
var testMe = 'https://www.google.com';

// Use RegExp object's native test() function
if (tester.test(testMe)) {
  alert('We have a correct URL'); // This output will fire
} else {
  alert('The URL is incorrect');
}

console.log(tester); // Outputs the actual expression used: /^(http)(s)?(\:\/\/)(www\.)?([^\ ]*)$/