Resmi farklı kaydet eventini normal koşullarda yakalayamıyoruz. Fakat blur eventini kullanarak, bu soruna basit bir  çözüm bulmuş oluyoruz.

var contextMenuCallBack = function (event) {
 var srcElement, blurCallBack = function (event) {
   // oluşturulmuş blur eventi silinir.
   window.removeEventListener('blur', blurCallBack, false);
   // yakalanmış image elementi
   console.log(srcElement); 
   alert(srcElement.src)
   return false
 }

 return function (event) {
  // menü hangi element üzerinde ise, onu set ediyoruz.
  srcElement = event.target || event.srcElement
  // daha önce eklenmiş blur eventini siliyoruz.
  window.removeEventListener('blur', blurCallBack, false) 
  //yakalanan element image mi? kontrol ediyoruz
  if ('IMG' == srcElement.nodeName && 'A' != srcElement.parentNode.nodeName) 
  {
   //blur ile eventini dinliyoruz
   window.addEventListener('blur', blurCallBack, false) 
  }
  return false
 }
}()

document.body.addEventListener('contextmenu', contextMenuCallBack, true)

saveImageAs

Demo yapalım