Nightmare üst düzey bir tarayıcı otomasyon javascript kütüphanesi. Nightmare Electron altyapısını  kullanarak, crawling ve test otomasyonu yazmanızı kolaylaştıran bir kütüphane.

Örnek olarak,  facebook new feed (giriş sayfası) gönderilerini  ayrıştıralım (parsing) .

Github

const Nightmare = require("nightmare");
const vo = require('vo');

const nightmare = Nightmare({
  show: true,
  typeInterval: 20,
  waitTimeout: 60000,
  gotoTimeout: 60000
});

var run = function*() {

  yield nightmare
    .viewport(1024, 768)
    .goto('https://www.facebook.com')
    .type('#email', 'xxx@xxx.com')
    .type('#pass', 'xxxxx')
    .click('#loginbutton input')
    .wait('div[role=feed]')
    .evaluate(function () {
      window.document.body.scrollTop = document.body.scrollHeight;
    })
    .wait(3000);

  //todo we can make infinite loop
  for (var i = 0; i < 2; i++) {

    yield nightmare
      .evaluate(function () {
        var content = [];
        document.querySelectorAll('div[role=feed] .fbUserPost').forEach(function (element) {
          if (element.querySelector('h5')) {

            var postVideo = null, postImage = null;

            if (element.querySelector('video')) {
              postVideo = element.querySelector('video').src
            }

            if (element.querySelector('a img')) {
              postImage = element.querySelector('a img').src
            }

            content.push({
              text: element.querySelector('.userContent').innerText,
              video: postVideo,
              image: postImage,
              user: {
                name: element.querySelector('h5').innerText,
                link: element.querySelector('h5 a').href
              }
            })
          }
        });
        return content;
      })
      .then(function (result) {
        console.log(result)
      });

    yield nightmare
      .refresh()
      .evaluate(function () {
        window.document.body.scrollTop = document.body.scrollHeight;
      })
      .wait('div[role=feed]')
      .wait(3000)
  }
  yield nightmare.end();
};

vo(run)(function (err) {
  if (err) {
    console.dir(err);
  }
  console.log('done');
});